Informatie staking onderwijs woensdag 6 november

Woensdag 6 november is de Roncalli Mavo gewoon open en vindt de schooldag plaats conform het reguliere rooster.
De Roncalli Mavo en de medewerkers steunen de beoogde doelen van de acties op 6 november wel, maar het stakingsmiddel wordt niet schoolbreed ingezet.
(Er zijn overigens wel enkele collega’s die, op basis van een persoonlijke keuze, deelnemen aan de stakingsactie; dit heeft echter geringe invloed op het dagrooster van 6 november).