Vakken

Op de Roncalli mavo krijgen de leerlingen in klas 1 de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, tekenen, techniek, informatietechnologie, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing. In klas 2 krijgen de leerlingen geen levensbeschouwing meer, maar worden de vakken economie, natuurkunde en Duits aan het programma toegevoegd.

Halverwege leerjaar 2 maken de leerlingen een vakkenpakketkeuze en kiezen de vakken die ze in leerjaar 3 gaan volgen. Naast een aantal verplichte vakken kunnen de leerlingen 2 keuzevakken kiezen. Leerlingen en ouders worden door de decaan en de mentor bij deze keuze begeleid. Halverwege leerjaar 3 kiezen de leerlingen de 7 vakken waarin ze centraal examen willen doen. Daarnaast krijgen de leerlingen in klas 4 het vak maatschappijleer. Doordat de leerlingen in een extra vak examen doen hebben ze een betere aansluiting op het vervolgonderwijs.

Na het behalen van een vmbo-tl diploma stromen leerlingen door naar het MBO (niveau 4) of naar de havo (leerjaar 4).

mds_roncalli-mavo_sept_15_-13