Sfeer

Op de Roncalli mavo zitten leerlingen van verschillende basisscholen en met verschillende achtergronden. Wij vinden een goede sfeer belangrijk, waarin iedere leerling de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, waar sprake is van wederzijds respect en waar leerlingen zich veilig voelen. Tijdens de introductieweek en in de mentorlessen wordt daar veel aandacht aan besteed. Ook staat daarin de groepsvorming centraal en worden veel groepsvormende activiteiten gedaan. Een belangrijk onderdeel van de introductie is het introductiekamp. De leerlingen gaan dan drie dagen en 2 nachten met elkaar, hun mentor, de docenten en andere begeleiders op kamp om elkaar goed te leren kennen.

flyer-open-dag-nr-2Om de Roncalli mavo een veilige en aangename plaats te laten zijn voor alle leerlingen heeft de school aandacht voor pesten. In het pestprotocol staat beschreven hoe er in het geval van pesten door de school opgetreden wordt. Het protocol is onderdeel van het door de gemeente Rotterdam gecertificeerde schoolveiligheidsplan. In de eerste klas en in de tweede klas wordt een pestproject voor de leerlingen georganiseerd. Acteurs confronteren leerlingen in een interactieve voorstelling met de gevolgen van pesten. Na de voorstelling volgt een openhartige nabespreking met leerlingen en acteurs.