roncaTECH

Komend schooljaar start roncaTECH; praktisch en uitdagend technologie onderwijs.

De leerlingen krijgen in de onderbouw een aangepast lesrooster. I.p.v. de vakken IT, techniek en Frans hebben de leerlingen 8 uur technologie. Het vak technologie bestaat uit techniek en toegepaste IT en wordt gegeven m.b.v. praktische opdrachten en projecten. In de bovenbouw kunnen de leerlingen de examenvakken  ITTL (=IT voor de theoretische leerweg) en T&T (toepassen en technologie) kiezen.

De leerlingen leren niet alleen technologische vaardigheden als coderen, programmeren en 3D design, maar ook 21st Century Skills als samenwerken, ontwerpen, presenteren en reflecteren. Tijdens de technologiedagen wordt er gebruik gemaakt van de modernste leermiddelen als robots, Lego Mindstorms, Little Bits, lasersnijders en 3D-printers.

Onze roncaTECH is bedoeld voor leerlingen die interesse hebben in IT en techniek en goed zijn in rekenen. Leerlingen halen uiteindelijk een “gewoon” mavo-diploma en kunnen uitstromen naar vrijwel alle MBO-richtingen en de HAVO. De doorstroom vanuit roncaTECH naar een aantal technische MBO’s is verbeterd en zal naar verwachting een verkorte leerroute opleveren.

 Op woensdagmiddag 5 april zijn er proeflessen roncaTECH.