Roncalli systeem

De Roncalli mavo onderscheidt zich van andere scholen in de wijze waarop wij het onderwijs aanbieden. Geïnspireerd op het Dalton onderwijs hebben we een aantal vernieuwingen aangebracht in de structuur van het onderwijs. Wij beogen daarmee het zelfstandige leren, het plezier in het leren en de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen te vergroten.

afbeelding-rooster

Lessen van 80 minuten

Door de langere lestijden kunnen de leerlingen in samenwerking met de docenten alle lesstof goed doornemen en verwerken. Tijdens de les wordt de leerstof geïnstrueerd en worden de meeste opdrachten onder begeleiding uitgevoerd en na besproken. Per dag hebben de leerlingen slechts drie of vier vakken in lesblokken van 80 minuten. Na elke les is er een pauze.

De voordelen van dit lesrooster zijn:

  • er is een betere aansluiting met de basisschool;
  • het huiswerk is per dag geconcentreerd op drie of vier vakken;
  • er is ruimte voor andere motiverende en activerende didactische werkvormen in de klas;
  • er is meer tijd voor individuele begeleiding.

Huiswerkvrij

Wij bieden in klas 1 en 2 (t)huiswerkvrij onderwijs en in klas 3 en 4 (t)huiswerkarm onderwijs aan. Leerlingen kunnen onder begeleiding van gekwalificeerde docenten en leerlingbegeleiders op school het huiswerk/schoolwerk maken en leren.

Huiswerkuur (hwk)

De eerste en tweede klas hebben elke dag een verplicht huiswerkuur op school. Dit uur staat ingeroosterd aan het eind van de dag. Tijdens dit uur kunnen de leerlingen onder begeleiding van de docent het schoolwerk van de dag afronden. Tevens kunnen leerlingen, omdat dit een klassikaal uur is, aan groepsopdrachten werken. Daarnaast kan de docent de leerlingen tijdens dit uur helpen met plannen en leerstrategieën aanleren.

Studiewerktijd (swt)

Aan het begin en aan het einde van de dag kunnen leerlingen van alle klassen gebruik maken van de swt-uren. Leerlingen gebruiken deze uren om het schoolwerk af te ronden, maar ook om lessen en de toetsen voor te bereiden. Leerlingen mogen zo vaak ze willen gebruik maken van de swt-uren, maar 5 swt-uren per week zijn verplicht. Alle swt-uren worden begeleid door een docent.

Vak studiewerktijd (vak-swt)

Tijdens de vak-swt-uren krijgen de leerlingen bijles van een vakdocent. Leerlingen kunnen zichzelf inschrijven voor deze vak-swt-uren, maar de docent kan leerlingen ook uitnodigen voor deze uren indien dat nodig is.