Digitaal onderwijs met de iPad

De Roncalli mavo heeft inmiddels vijf jaar ervaring met digitaal onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van het leermiddel iPad. Door schoolbreed gebruik te maken van de iPad als informatiedrager sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van onze leerlingen en onze missie: de leerling staat centraal en volgt met plezier betekenisvol onderwijs passend bij zijn niveau, kwaliteiten en talenten. Uiteindelijk streven we naar onderwijs op maat en zetten we per vak steeds meer remediërende programma’s in. Meer en meer digitaliseren uitgevers hun lesmethoden en kunnen we gebruik maken van de extra mogelijkheden die met digitaal onderwijs geboden worden. Het gebruik van de iPad is geen doel op zich: de iPad is een eigentijds hulpmiddel dat ons in staat stelt effectiever kennis op maat over te dragen en vaardigheden aan te leren. Daarnaast stelt het gebruik van de iPad leerlingen in staat om doelgerichter met docenten en elkaar te communiceren en kunnen uitleg van de docent gemakkelijk terugvinden. Daarnaast blijkt uit praktijkonderzoek dat:

  • De waardering van leerlingen voor het leermiddel iPad hoger is dan voor traditionele leermiddelen.
  • De afwisseling van werkvormen tijdens de leerlingen als hoger wordt ervaren.
  • De leerlingen in lessen waar gebruik gemaakt wordt van de iPad een hogere betrokkenheid bij de les ervaren.
  • De leerlingen in lessen waar gebruik gemaakt wordt van de iPad een hogere cognitieve belasting ervaren (meer uitgedaagd worden).
  • De leerlingen geven aan door de inzet van het leermiddel iPad beter voorbereid te zijn op toetsen.

mds_roncalli-mavo_sept_15_-16Op de Roncalli mavo schaffen leerlingen zelf een iPad aan die ze dagelijks mee naar school nemen. Omdat de aanschaf aan een iPad een grote investering is, kan de iPad aangeschaft worden via de Roncalli webshop en in termijnen betaald worden. De digitale methoden en educatieve apps die gebruikt worden in de lessen worden door de school bekostigd.

Door gebruik te maken van de iPad in de lessen kunnen de leerlingen via de digitale weg contact hebben met klasgenoten en de buitenwereld. De spelregels die de school hanteert om dit in goede banen te leiden staan beschreven in het iPad protocol. In de brugklas worden deze spelregels uitgebreid met de klassen doorgenomen.