De mentor

Op de basisschool hebben de leerlingen een leerkracht die een groot deel van de dag met de klas aan het werk is. In het voortgezet onderwijs is dat anders. De leerlingen gaan iedere les naar een ander lokaal en krijgen les van een andere docent. De zorg voor een klas is daarom toevertrouwd aan een mentor (klassenleraar). De mentor bewaakt de sfeer in de klas, bewaakt de resultaten van leerlingen, lost problemen op en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Een uur in de week heeft een klas mentoruur. De mentor gaat dat uur met de klas aan de slag om zaken die spelen te regelen en om de klas studievaardigheden zoals plannen en leerstrategieën aan te leren.

mds_roncalli-mavo_sept_15_-26