Begeleiding en ondersteuning

Dyslexie en dyscalculie

Op de basisschool kan bij leerlingen dyslexie en dyscalculie geconstateerd worden. Leerlingen worden daar dan officieel op getest en krijgen in het geval van een positieve uitslag een dyslexieverklaring. Ook kan er op de basisschool een vermoeden van dyslexie zijn, maar is er nog geen test afgenomen om dit vast te stellen. Zowel leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring als leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie of dyscalculie worden uitgenodigd voor een cursus bij onze remedial teacher “mevrouw Khawalid”. Zij leert de leerlingen omgaan met dyslexie of dyscalculie en stelt vast welke faciliteiten de leerling nodig heeft, bijvoorbeeld: verlenging van de toetstijd, vergrote toetsen, aangepaste beoordeling van de spelling en/of gebruik van extra hulpmiddelen. We proberen hier zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Achterstanden

In de onderbouw worden leerlingen op verschillende momenten getest op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Het instrument dat we hiervoor gebruiken zijn de Diatoetsen. Door op verschillende momenten te testen krijgen we inzicht in de voortgang van leerlingen op de verschillende gebieden. Wanneer we constateren dat leerlingen achterstanden hebben, dan bieden we die leerlingen extra ondersteuning aan tijdens HWK en SWT uren om die achterstanden in te lopen.

SWT+

SWT+ staat voor studiewerktijd plus. Dit uur is er voor leerlingen die moeite hebben met het reguliere onderwijsproces en wordt twee keer in de week aangeboden van 8.30 – 9.10 uur. Afhankelijk van de onderliggende problematiek worden groepen gevormd van leerlingen die dezelfde ondersteuning nodig hebben. Zo zijn er leerlingen die twee keer in de week geholpen worden met het plannen van schoolwerk, terwijl andere leerlingen geholpen worden met het aanleren van specifieke leerstrategieën.

Ook voor leerlingen met AD(H)D en PDDNOS zijn er op deze manier ondersteuningsuren. Aanmelden voor SWT+ verloopt via de mentor en de zorgcoördinator.

mds_roncalli-mavo_sept_15_-28Trainingen

Niet alleen op onderwijskundig kunnen leerlingen op de Roncalli mavo ondersteund worden. Indien daar behoefte aan is kan in overleg tussen leerling, ouders en mentor besloten worden om de leerling op te geven voor een van onderstaande sociaal emotionele trainingen.

  • “Beter Omgaan met je Faalangst”, voor leerlingen die door hun zenuwen leerstof vergeten of heel veel moeite hebben met een spreekbeurt.
  • “Sterker in je Schoenen”, voor leerlingen die wat meer zelfvertrouwen zouden willen hebben, of  het lastig vinden voor zichzelf op te komen.
  • “Jezelf de Baas”, voor leerlingen die te vaak spijt hebben als ze, wellicht uit boosheid, iets gezegd of gedaan hebben.