Algemeen

De Roncalli Mavo is een Vmbo-TL school op een locatie met ongeveer 550 leerlingen. Op de Roncalli Mavo wordt lesgegeven met de iPad en krijgen de leerlingen les volgens het unieke Roncalli-systeem (Flexrooster). Binnen dit op het Dalton-onderwijs gebaseerde systeem, hebben de leerlingen tussen iedere les een pauze en wordt het huiswerk op school gemaakt onder begeleiding van docenten. Wij streven ernaar dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en binnen vier jaar een mavodiploma haalt. Wij willen leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en waar leerlingen met plezier naar school gaan. Naast dat we leerlingen voorbereiden op het examen, bereiden we leerlingen ook voor op de toekomst. Zo staat naast het aanleren van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en competenties centraal. Door het ontwikkelen van die vaardigheden en competenties worden leerlingen voorbereid op het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Naast vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde volgen alle leerlingen in de onderbouw de vakken Informatie Technologie (IT), Technologie en Toepassing (T&T) en International Class. De kwaliteit van het onderwijs op de Roncalli Mavo wordt door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Daarnaast is de Roncalli Mavo door de gemeente Rotterdam gecertificeerd met het predicaat ‘veilige school’. Omdat de Roncalli Mavo naast een veilige leeromgeving ook een gezonde leeromgeving belangrijk vindt is de Roncalli Mavo een volledig rookvrije school.