Aanmelden mavo kansklas

Aanmelden Mavo-kansklas
Op deze pagina staat de aanmeld- en toelatingsprocedure voor de Mavo-kansklas van de Roncalli Mavo beschreven. De aanmeldprocedure voor de mavo kansklas is gebaseerd op de Rotterdamse plaatsingswijzer en de overstaproute van koers vo.

Wat is de Mavo-kansklas
De Mavo-kansklas wordt aangeboden in de brugklas van de Roncalli Mavo voor leerlingen die Mavo-capaciteiten hebben, maar een achterstand hebben in vaardigheden. Deze vaardigheden worden tijdens het brugjaar bijgespijkerd, waarna de leerling vanaf de tweede klas met het reguliere programma kan meedoen en een gewoon Mavo-diploma kan behalen. Als het nodig is wordt ook in de tweede klas nog extra ondersteuning geboden op het gebied van taal en rekenen.

De invulling
Om extra vaardighedenonderwijs mogelijk te maken zijn er enkele wijzigingen opgenomen in de lessentabel van de mavo kansklas. De leerlingen krijgen in tegenstelling tot leerlingen in de reguliere mavo brugklas wekelijks extra rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast hebben de leerlingen wekelijks meer contacturen met hun mentor. Tijdens deze contactmomenten worden de leerlingen door de mentor begeleid in studievaardigheden en sociale vaardigheden. De leerlingen worden regelmatig “gescreend” en op maat begeleid en ondersteund middels een individueel handelingsplan.

De leerling
Een typische Mavo-kansklas leerling heeft een uitstekende werkhouding en motivatie. De leerling heeft (aantoonbare) Mavo-capaciteiten, maar heeft door omstandigheden een achterstand in een of meerdere vaardigheden. Daarnaast beschikt de leerling over een van de onderstaande adviezen.

 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg t/m VMBO Theoretische leerweg
 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg t/m VMBO Gemengde leerweg.
 • VMBO-Theoretische leerweg, met LWOO
 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg t/m VMBO Theoretische leerweg, met LWOO

De procedure
De leerkracht van groep 8 schrijft een pleidooi/aanbeveling voor de leerling (zie pleidooi) en stuurt dit uiterlijk 12 maart naar vjong@roncallimavo.nl. De leerling en ouders schrijven zich in op de Roncalli Mavo tijdens de eerste inschrijfronde (02-03-2020 t/m 12-03-2020).

Uiterlijk 19 maart worden de leerling, de ouders en de basisschool geïnformeerd over het besluit of de leerling in de Mavo-kansklas geplaatst is.

Het pleidooi/ de aanbeveling

Van de leerkracht van groep 8 willen wij graag weten waarom hij/zij denkt dat de leerling met onze extra begeleiding een Vmbo-TL diploma kan halen. Bij het schrijven van het pleidooi kan de leerkracht van groep 8 ingaan op de volgende vragen:

 • Heeft de leerling achterstanden op vaardigheden? Welke vaardigheden betreft het? Hoe komt dat?
 • Wat hebben jullie als school ingezet om de achterstanden in te lopen? Hoe is dat gegaan?
 • Hoe is de motivatie van de leerling? Is hij/zij een doorzetter? Is hij/zij faalangstig? Heeft hij/zij last van toetsspanning? Heeft de leerling last van spanning bij presentaties?
 • Hoe is het gedrag van de leerling in de klas? Hoe is de werkhouding van de leerling? Maakt de leerling al het opgekregen huiswerk? Vraagt de leerling zelf om hulp?
 • Wat is de lijn in het LVS? Presteert de leerling naar verwachting? Zijn eventuele dips in de lijn te verklaren?
 • Hoe is de thuissituatie van de leerling?
 • Wat is jullie verwachting van deze leerling op de intake- en observatiemiddag? Is de leerling druk, gespannen, verlegen of nieuwsgierig?
 • Hoe kunnen wij het beste met de leerling werken? Wat moeten we zeker wel doen en wat moeten we zeker niet doen?

Vragen
Vragen kunt u mailen naar vjong@roncallimavo.nl , t.n.v. mevrouw Jong (coördinator brugklas).