Samenwerking

De Roncalli Mavo is erop gericht om optimaal kansen te bieden voor haar leerlingen. Dat betekent dat de leerlingen die in de brugklas beginnen meestal in vier jaar het examen halen en de school weer verlaten.

We bieden ook iets extra aan voor de leerlingen die ofwel een hoger niveau aankunnen, ofwel voor de leerlingen waarvan blijkt dat zij grote moeite hebben met het mavo(vmbo-t) niveau. In beide gevallen zorgt de Roncalli Mavo ervoor dat de leerlingen kunnen doorstromen naar een hoger of lager niveau, zonder dat dit leidt tot een jaar vertraging vanwege zittenblijven.

Samenwerking
We werken samen met het Emmauscollege. De scholen hebben onderling afspraken gemaakt over de doorstroming van leerlingen.