Onderwijs

De Roncalli MAVO wil goed onderwijs bieden, dat er op gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling een MAVO-diploma (VMBO) haalt, een goede aansluiting vindt in het vervolgonderwijs en goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij. De school gaat ervan uit dat alle kinderen kunnen leren. Kinderen die denken dat ze niet kunnen leren, worden extra aangemoedigd.

De Roncalli Mavo is een kleine school, waarbinnen de leerlingen en docenten een hechte gemeenschap vormen. Onze leerlingen en hun welzijn staan bij ons centraal. Het VMBO-onderwijs duurt 4 jaar. In de brugklas krijgen de leerlingen les in de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie , Tekenen, Bewegingsonderwijs, Informatiekunde, Techniek en Studieles.

Een belangrijk aspect van ons onderwijs is de vorming van de leerling. Binnen het hele schoolgebeuren worden onze leerlingen voorbereid op de maatschappij en vertrouwd gemaakt met algemeen menselijke waarden. Deze vorming vindt vooral plaats tijdens de maatschappijleerlessen en de vakoverstijgende lessen.

Voor vragen per e-mail: ronca.mavo@roncallimavo.nl