Leerlingen

De Roncalli mavo wil haar leerlingen goed onderwijs bieden met aansluitend het behalen van het examen. Maar een school is meer dan dat, vandaar ons motto:

Alle kinderen willen en kunnen leren
Alle kinderen willen ook leuke dingen doen
. 

Welke leuke dingen doen we ?
We bieden 7 profielen aan: multimedia, art & fashion, International class, PIT, science, muziek en de sportklas.

Leerlingen mogen een profiel kiezen en krijgen gemiddeld een keer per week les in het gekozen profiel.

Profielen worden begeleid door eigen vakdocenten of door externe organisaties.

De school vindt cultuur belangrijk voor jongeren en organiseert daarom ieder jaar een roostervrije dag waarop kinderen uit 30 culturele workshops kunnen kiezen en deelnemen. Daarnaast is er twee keer per jaar een disco en nemen we deel aan het kunst- en cultuurtraject in samenwerking met de SKVR te Rotterdam.

Gedurende de leerjaren zijn er diverse buitenschoolse activiteiten zoals werkweken, filmbezoek, theaterbezoek, vakoverstijgende projecten, sporttoernooien en meer.