Begeleiding

Een goed pedagogisch klimaat bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Dat welbevinden is onze zorg, wat tot uitdrukking komt in onze manier van leerlingbegeleiding.
In ons begeleidingssysteem staat de leerling centraal, als mens en individu maar ook als lid van een grotere groep. Bij zijn/haar groei naar volwassenheid bieden wij steun waar dat mogelijk is. Hierbij respecteren we de toenemende zelfstandigheid van de leerling.
In alle gevallen zullen de gesprekken die gevoerd worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld. De begeleider en de leerling bepalen samen wanneer bepaalde informatie met anderen wordt besproken.

De centrale figuur in de begeleiding van de leerling is de mentor. Dit is het eerste aanspreekpunt van de leerling en de ouders/verzorgers

Problemen die zich in een les kunnen voordoen, zullen door de docent zo goed mogelijk worden opgelost. Problemen met een vak of klasgenoten kunnen altijd tijdens of na de les met de vakdocent besproken worden. Als een probleem zich in een les vaker voordoet, kan de docent de leerling vragen even te blijven zitten om erover te praten. Komen zij er samen niet uit, dan kan de mentor ingeschakeld worden.