Aanmelding en inschrijving

Inschrijven ronde 2

Tussen 22-03 en 03-04 is de tweede ronde van het aanmelden. Na ronde 1 heeft de Roncalli mavo nog enkele plaatsen beschikbaar. In de mavoklas hebben we nog 8 plekken en in de havo kansklas nog 4 plekken. In de mavo kansklas zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Leerlingen met een van de onderstaande basisschooladviezen kunnen zich aanmelden op de Roncalli mavo.

VMBO-GL
VMBO-GL/TL
VMBO-TL
VMBO-TL/HAVO

Het aanmelden op de Roncalli mavo in ronde 2 kan door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen. Daarnaast dient u een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit kan door te bellen met de administratie van de Roncalli mavo (010-4205693) of een email te sturen naar gkruit@roncallimavo.nl.

Bij het intakegesprek verwachten we dat zowel de leerling als ouder(s) aanwezig zijn. Daarnaast moeten de volgende documenten meegenomen worden:

 1. De adviesbrief van de basisschool met de unieke code.
 2. Een legitimatiebewijs van de leerling (of een kopie daarvan).

Aanmelding en inschrijving

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat hun toelatingsprocedure voldoet aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de Rotterdamse plaatsingswijzer. Volgens deze afspraken kan de aanmelding plaatsvinden in drie rondes. Bij elke ronde kan uw kind aangemeld worden bij één school. De aanmeldprocedure die hieronder beschreven wordt volgt de afspraken uit de plaatsingswijzer. Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

Voorwaarde voor toelating

De Roncalli mavo is een VMBO-TL school. Om toegelaten te worden op de Roncalli mavo moet de leerling per stroming over een van de onderstaande adviezen beschikken.

Mavo kansklas:

VMBO KL t/m VMBO GL
VMBO KL t/m VMBO TL

* Voor de mavo kansklas vragen we een naast één van de bovenstaande adviezen een pleidooi van de docent van groep 8.Alleen als de docent van groep 8 achter de aanmelding voor de mavo kansklas staat, is het mogelijk om voor de mavo kansklas aan te melden.

Mavoklassen:

VMBO GL
VMBO GL t/m VMBO TL
VMBO TL

Havo kansklas:

VMBO TL t/m HAVO
HAVO

Aantal beschikbare plaatsen

In klas 1 biedt de Roncalli mavo plaats aan 175 leerlingen.

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij de Roncalli mavo?

Vanaf de openavond (27 januari 2016) kan het digitale inschrijfformulier ingevuld worden. Door het invullen van het digitale inschrijfformulier geeft u aan interesse te hebben in een plek op de Roncalli mavo voor uw zoon of dochter. Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u via de datumprikker een afspraak maken voor een intakegesprek tijdens de aanmeldperiode (6 maart 2017 t/m 16 maart 2017). Mocht het niet lukken om via de website een afspraak in te plannen, dan kunt u contact opnemen met de administratie door te bellen naar 010-4205693. U kunt dan in overleg met de administratie een tijdstip reserveren. Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat zowel de leerling als minimaal één van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. De aanmelding voor de Roncalli mavo is pas definitief wanneer het intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Bij het intakegesprek dient u de volgende documenten mee te nemen:

Het aanmeldformulier van de basisschool met daarop de unieke code van Onderwijs transparant.

Een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter.

mds_roncalli_hr_31Extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven doorlopen ook de hier beschreven procedure. We stellen het op prijs om daaraan voorafgaand met ouders van kinderen die waarschijnlijk extra ondersteuning behoeven, een oriënterend gesprek te hebben om gezamenlijk in te schatten of wij de benodigde extra ondersteuning kunnen bieden (zie hiervoor ons ondersteuningsprofiel). Het is belangrijk om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden. Ouders kunnen daarom vanaf 1 november 2016 een afspraak maken met onze zorgcoördinator, mevrouw Friederich (bereikbaar onder schooltijden via 010-4205693 of via emailadres wefriederich@rcallimavo.nl.

Inschrijvingsdata

Ronde 1:

 • Ouders en leerlingen vullen het digitale aanmeldformulier in op de website en maken een afspraak voor een intakegesprek.
 • Tussen 6 maart 2017 en 16 maart 2017 worden de intakegesprekken gevoerd, waarna de aanmelding definitief gemaakt wordt.
 • Op 21 maart 2017 wordt het toelatingsbesluit van ronde 1 gecommuniceerd naar leerlingen, ouders en basisscholen.

Ronde 2:

 • Na ronde 1 maakt de Roncalli mavo bekent hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
 • Tussen 22 maart 2017 en 31 maart 2017 kunnen leerlingen en ouders het digitale inschrijfformulier invullen en een afspraak maken voor een intakegesprek. Na het intakegesprek wordt de aanmelding definitief gemaakt.
 • Op 6 april 2017 wordt het toelatingsbesluit van ronde 2 gecommuniceerd naar leerlingen, ouders en basisscholen.

Ronde 3:

 • Na ronde 2 maakt de Roncalli mavo bekent hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
 • Tussen 7 april 2017 en 17 april 2017 kunnen leerlingen en ouders het digitale inschrijfformulier invullen en een afspraak maken voor een intakegesprek. Na het intakegesprek wordt de aanmelding definitief gemaakt.
 • Op 21 april 2017 wordt het toelatingsbesluit van ronde 3 gecommuniceerd naar leerlingen, ouders en basisscholen.

Hoe bezwaar maken tegen een toelatingsbesluit?
Indien u het niet eens bent met het toelatingsbesluit kunt u binnen 3 dagen schriftelijk bezwaar maken bij de heer Van der Heijden.

Waar kunnen klachten worden ingediend?
Klachten kunnen volgens de procedure ingediend worden bij het LMC.
Bij klachten omtrent het volgen van de procedure verwijzen wij naar de Rotterdamse plaatsingswijzer.