Leerlingen

De Roncalli mavo wil haar leerlingen goed onderwijs bieden met aansluitend het behalen van het examen. Maar een school is meer dan dat, vandaar ons motto:

Alle kinderen willen en kunnen leren
Alle kinderen willen ook leuke dingen doen
. 

Welke leuke dingen doen we ?
We bieden 8 profielen aan: multimedia, theaterklas, dansklas, art & fashion, International class, IT, science en de sportklas.

Leerlingen mogen een profiel kiezen en krijgen gemiddeld 1 keer per week les in het gekozen profiel.  De theaterklas is hierop een uitzondering en bestaat uit 3 keer per week les in acteren, zingen en dansen.

Profielen worden begeleid door eigen vakdocenten of door externe organisaties zoals Danny Vocal en Drama Coaching die onze theater en danslessen verzorgd.

Vanuit de theaterklas organiseren we leuke projecten zoals een kerstpresentatie en een grote musical als afsluiting van het schooljaar. Daarnaast is er ieder jaar het Open Podium. Een leuk spektakel voor alle leerlingen in de grote zaal van het Isala Theater. Een gezellige avond waarbij leerlingen met een bijzonder talent mogen optreden.  De school vindt cultuur belangrijk voor jongeren en organiseert daarom ieder jaar een roostervrije dag waarop kinderen uit 30 culturele workshops kunnen kiezen en deelnemen. Daarnaast is er 2 keer per jaar een disco en nemen we deel aan het kunst- en cultuurtraject in samenwerking met de SKVR te Rotterdam.

Gedurende de leerjaren zijn er diverse buitenschoolse activiteiten zoals werkweken, filmbezoek, theaterbezoek, vakoverstijgende projecten, sporttoernooien en meer.