Agenda

 

Het schooljaar bestaat uit 3 periodes. Periode 1 en 2 bestaan uit 13 lesweken, 1 toetsweek voor klas 1 en 2 of een schoolexamenweek voor klas 3 en 4. Periode 3 bestaat uit 8 lesweken, 1 toetsweek voor klas 1 en 2 of een schoolexamenweek voor klas 3. Klas 4 heeft geen 3e periode, die nemen dan deel aan het Centraal Examen.

De laatste lesweek van iedere periode is toetsvrij, zodat leerlingen zich goed op de toetsweek kunnen voorbereiden. Na elk blok volgt er een rapport.

De data van de periodes in dit schooljaar zijn:

Periode 1 / S.E. 1: Maandag 22 augustus t/m Woensdag 7 december
Periode 2 / S.E. 2: Donderdag 8 december t/m Vrijdag 7 april
Periode 3 / S.E. 3: Maandag 10 april t/m Dinsdag 27 juni